ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΟΠΠΥ – ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ και ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (ΕΚΑΑ)

  Α) Για την κλασσική αιμοκάθαρση: κλειστό νοσήλιο 120,75€ συν φίλτρο και βελόνες
  (ΦΕΚ 423Β -27/03/2007)
  Β) Για τις παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης – αιμοδιαδιήθηση με on line παραγωγή υγρού υποκατάστασης : κλειστό νοσήλιο 178,25€ συν φίλτρο και βελόνες
  (ΦΕΚ 4123Β-27/03/2007)
 • ΙΔΙΩΤΕΣ*

  Α) Για την κλασσική αιμοκάθαρση : 200€
  Β) Για τις παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης – αιμοδιαδιήθηση σε on line παραγωγή υγρού υποκατάστασης : 210€
ΕΞΟΔΟΣ